Bezoek aan het Odensehuis (2022)

Op vrijdag 12 augustus 2022 hebben Nel Blonk en Iwan Mahadew van Waardig Ouder Worden een bezoek gebracht aan het Odensehuis in Oud-Beijerland.

Iwan: “We werden zeer gastvrij ontvangen. De sfeer was ongedwongen en gemoedelijk. Wij kregen een goede indruk van hoe in de locatie aan de Boezemsingel 7 ouderen met beginnende dementie worden opgevangen door een groep vrijwilligers.

Het was fijn om te zien hoe gelijkgestemden samenkomen en dat zij ondanks de ongemakken van dementie een zinvolle invulling aan hun dagelijks bestaan proberen te geven. Met enkele van de aanwezigen was er meteen een klik. Door de vrijwilligers persoonlijk te ontmoeten, naar hun te luisteren en hun vragen te stellen kon een goed beeld worden verkregen over de gang van zaken in het Odensehuis. Zo blijft het vervoer van enkele bezoekers een pijnpunt, waardoor niet alle ouderen die het zouden willen het Odensehuis kunnen bezoeken”.

Gelet op de landelijke toename van ouderen met dementie, mag wat WOW betreft meer aandacht aan het fenomeen dementie worden gegeven in de Hoeksche Waard.