Waardig Ouder Worden

De partij voor iedereen.

iPad mock

Wij benadrukken dat de politieke partij Waardig Ouder Worden (WOW) een lokale partij is die in het midden van de samenleving wil staan. Wij zijn onafhankelijk en niet gebonden aan landelijke partijpolitiek. Wij komen op voor de belangen van eenieder in deze mooie Waard.

Voor de steeds groter wordende groep ouderen is het belangrijk dat hun belangen vertegenwoordigd zijn in de gemeenteraad van de Hoeksche Waard. Ons doel is om iedereen, van jong tot oud, Waardig ouder te laten worden. Dit willen wij onder andere doen door optimale leefomstandigheden te creëren voor alle inwoners en hen de kans te bieden een bijdrage te leveren aan de politieke- en maatschappelijke besluitvorming.

Wij staan voor een vereenvoudiging van de ingewikkelde regelgeving en de steeds meer van overheidswege opgelegde digitalisering.WOW wil vooral bereiken dat iedereen op een gezonde en prettige manier oud(er) kan worden in een goede leefomgeving; de Hoeksche Waard. Wij onderscheiden ons door bij ieder onderwerp niet alleen kenbaar te maken wát wij willen bewerkstelligen maar ook hóe.

Dé partij waarvan wij denken dat u een WOW! gevoel zult krijgen.

Wonen

Wonen en regie

Regie in handen van de gemeente!

Zorg

Zorg is beschaving

Zorg is een vorm van beschaving, WOW verplicht zich daartoe!

Veiligheid

Veilig zijn en blijven

De Hoeksche Waard is en moet veilig blijven! De wijkagent zichtbaar en bereikbaar!

Ouder Worden

Elke levensfase

Geldt voor elke levensfase, met elk hun eigen kenmerken waar WOW voor staat!

Werken in de Hoeksche Waard

Samenwerking instanties

Betere samenwerking tussen gemeente en UWV!

Plezier aan bewegen

Jong en Oud in beweging

Fiets- en wandelroutes met een duidelijke bewegwijzering! Faciliteren van activiteiten voor jongeren buitenshuis

-I_SeniOor PROJECT

Digitalisering voor iedereen

Laagdrempelige toegang verschaffen tot de ondoordringbare digitalisering en regelgeving! Een project voor jong-tot-oud om deze bij- en tot elkaar te laten komen!

Voorzieningen

Meer en uitbreiding

Meer rustpunten en openbare toiletten op wandelroutes, uitbreiding van fietspaden! Uitbreiding decentrale dienstverlening! Multifunctionele voorziening(en) met podiumfunctie!

Toegankelijkheid vervoer en verkeer

Beter en lokaal

Goed openbaar vervoer tussen de dorpen!

Testimonials

Heeft u net als wij een WOW! gevoel gekregen?

U kunt ons verkiezingsprogramma volledig lezen op de volgende manieren:

Link naar verkiezingsprogramma (Klik op verkiezingsprogramma)

Bent u niet bekend op de digitale snelweg, geen zorgen! Stuur gewoon zoals vroeger een brief naar onderstaand adres en het programma wordt naar u toegestuurd.

Waardig Ouder Worden Hoeksche Waard
Annie M.G Schmidtstraat 5
3261 ST Oud-Beijerland

Of doe een verzoek naar : info@wowhoekschewaard.nl

nieuwsberichten